Zeeland Zorgt Samen

Regionaal channel

Vraag

10 november 2022
Profielfoto van Martine van Acker
Beleidsmedewerker

“Mogen wij als instelling zelf, in het geval van residentiele jeugdzorg, de verhuizing van cliënt aan de gemeente doorgeven?”

Toelichting

Wanneer een jeugdige minimaal een half jaar in de instelling zal verblijven / het komende half jaar de meeste keren zal overnachten, is het nodig een verhuizing aan de gemeente door te geven. Er is discussie ontstaan over wie bevoegd is om deze verhuizing door te geven. Is er (wettelijke) grondslag dat een instelling dit zelf mag doen? En zo ja, welke functionaris? Hebben jullie hier ervaringen mee? Dan hoor ik dit graag!

Werkgebied

Jeugdzorg met verblijf (Juvent)
 

Profielfoto van Bo Sikkens
Bo Sikkens
Jeugd- en Gezinsbeschermer

Ha Martine,

mijn eerste gedachte is dat degene die gezag over de jongere heeft de verhuizing aan de gemeente doorgeeft. Maar de instelling mag dit volgens mij ook doen. Het is dan alleen nodig dat de jongere, samen met degene die het gezag heeft, naar het gemeentehuis gaat voor invulling van de formulieren. Misschien een goed idee om de gemeente gewoon even te bellen en te vragen wat wel/niet kan en nodig is?

Profielfoto van Remco de Jong
Verpleegkundig preventiewerker met ervaringsdeskundigheid

Om je vraag te beantwoorden moet je helder hebben wie het gezag heeft over het kind.

Ik vond onderstaande link het wel helder omschrijven.

https://www.moene.nl/verhuizing-met-kinderen-bij-eenhoofdig-gezag/

Profielfoto van Esther Kuijper
Uitvoerend Beleidsondersteuner

Hoi Martine,

Zie antwoord Leo Quist en waarschijnlijk zal er ook een toewijzing voor OTS / voogdij zijn en/of er is een GI betrokken.
Zij zijn vaak gemachtigd om deze wijziging door te geven als zijnde de wettelijk vertegenwoordiger op het moment van inschrijving.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-verhuizing-doorgeven-aan-de-gemeente

Vraag het na bij de betrokken gemeente.

Groetjes en succes,
Esther

Profielfoto van Leo Quist
Coordinator afdeling publiekszaken

Martine,
Hieronder de informatie van Rijksoverheid:

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?
U kunt uw verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kunt u soms ook digitaal doorgeven.

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen
Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

iedere meerderjarige voor zichzelf;
iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
een gemachtigde.

Meest praktische is dat de minderjarige van 16 jaar of ouder dit zelf doet, anders 1 van bovengenoemde aangevers.

Profielfoto van Azat Anik
Ervaringsdeskundige

Ouder of wettelijke bevoegden wat ik weet.

Profielfoto van Jacqueline Weber
Kindercoach

Voor zover ik ook weet mag inderdaad allen een ouder of door de rechter benoemde voogd.

Profielfoto van Stefan Vlaminckx
Eigenaar

Zover ik weet mag alleen een ouder of door de rechter benoemde voogd dat. Je moet de uitspraak laten zien