Zeeland Zorgt Samen

Regionaal channel

Vraag

9 juni 2022
Gedragsdeskunidige

“Wie kan helpen/adviseren op het gebied van adoptie binnen een pleeggezin dat ik begeleid in Zeeland?””

Toelichting

Hey allen, 

Ik ben gedragsdeskundige in juvent, ambulant/pleegzorg. ik heb een vraag met betrekking tot een pleeggezin in Zeeland. Het betreft een netwerkpleeggezin (oom en tante). De tante is van Nederlandse nationaliteit, de oom komt vanuit Ambon (Indonesië). Ze verzorgen een meisje van 16 jaar. Haar ouders wonen nog in Ambon met haar broer van 14 jaar. Nu wil haar broer naar Nederland komen en inwonen bij het pleeggezin. Heeft iemand kennis over de regelgeving hierover? Is dit pleegzorg of adoptie? Hoe staan jullie hier tegenover, voornamelijk in kader van ontwikkeling en veiligheid van het meisje?

Bedankt voor jullie antwoord. 

Motivatie

Gebrek aan kennis hierover. Kwam als vraag binnen casuïstiek. 

Werkgebied

Juvent 

Regiocoordinator , projectleider en vertrouwenspersoon

Hoi Sharon, ik ben vanuit mijn vorige baan bij de RvdK bekend met adoptie(wetgeving). Adoptie is juridisch een heel ingewikkeld proces, maar ook het meest vergaande wat volgens de wet mogelijk is. De biologische ouders staan daarbij het kind af aan de juridische ouders. De vraag is wat dit doet met de identiteitsontwikkeling van een 14-jarige jongen. Nog los van het feit of het juridisch mogelijk en wenselijk is.

Mocht je jongen toch naar Nederland komen en een gezagdrager nodig hebben, dan zou ik eerder denken aan pleegoudervoogdij. Maar voor mij is het best een tijdje geleden, volgens mij doen ze bij de RvdK in Rotterdam nog adoptie/pleegouder onderzoeken, je zou eens met een jurist van daar kunnen afstemmen.