Zeeland Zorgt Samen

Regionaal channel

Vraag

20 oktober 2021
Vrijwilliger

“Heeft iemand ervaring met de aanschaf van gehoorapparaten als iemand geen geld heeft om die aan te schaffen omdat hij/zij in de schuldhulpregeling zit?”

Toelichting

Gehoorapparaten vallen niet onder de dekking van een ziektekostenverzekering. Wel kan er van de belastingen afgetrokken worden, maar dat is achteraf. Dan moet je ze dus al wel gekocht hebben. 

De gehoorapparaten die we nu op het oog hebben, kosten dik € 3000

De bewindvoerder is met de schuldhulpverlener aan het overleggen, maar misschien heeft één van jullie een tip?

Motivatie

deze cliënt heeft deze gehoorapparaten hard nodig om niet in een isolement te geraken

Werkgebied

Mentorschap Zeeland

Coördinator Mentorschap Zeeland

Heeft deze persoon een WWB-uitkering? Dan is hij zeer waarschijnlijk verzekerd via het collectieve pakket van de gemeente. Als dat het geval is, kan voor kosten die niet gedekt worden door de verzekering, bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Regio Manager Schoonenberg HoorSupport

Met een gemeentepakket bij de zorgverzekeraar worden hoortoestellen veelal volledig vergoed. Soms kan de technologie van de niet vergoede hoortoestellen juist de ondersteuning geven om uit het isolement te komen. Erg belangrijk. Dan zijn de kosten direct aanzienlijk hoger. Wat is mogelijk?
- Aanvraag laten verzorgen door de audicien voor bijzondere ziektekosten aanvraag. Het kan dan zijn dat de zorgverzekeraar voor deze hoortoestellen voor deze persoon en specifieke gehoorproblematiek inziet dat dit geval in aanmerking komt voor vergoeding, omdat er anders geen adequate zorg geleverd kan worden. Het dossier dat ingediend moet worden dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen en per zorgverzekeraar is het verschillend hoe hiermee omgegaan wordt (bijv CZ is iets schappelijker dan VGZ hierin). Sowieso is een advies van een Audiologisch Centrum is al heel bepalend en noodzakelijk hierin (in Zeeland is dit de Auris).
- Een betalingsregeling met de audicien treffen zodat de kosten niet in één maand samenvallen. Kan over max een jaar verspreid worden
- Nog eens goed doornemen of er nog een hogere categorie binnen het zorgmodel geprobeerd kan worden. De hoortoesteltechnologie wordt in 5 categorieën ingedeeld en middels een aantal indicatoren wordt er door een systeem bepaald welke categorie door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Is categorie 5 haalbaar? Dan kan het eindresultaat wellicht heel aardig worden. Lukt dit, dan zijn de kosten wellicht volledig gedekt.

Een heel verhaal. Ik hoop dat het iets duidelijker wordt hiermee voor je.
Succes en bij vragen mag je altijd contact opnemen met een winkel van Schoonenberg in de omgeving en verwijzen naar mijn uitleg hierboven.

Groeten Ron Mesu

Ruth de Bruin
Bruizer

Ik heb dit even nagevraagd bij een audicien hier in de buurt. Misschien heb je er wat aan:
"Als iemand in de schuldhulpregeling zit en dus niets kan uitgeven kan hij/zij via een gecontracteerde leverancier altijd hoortoestellen aanschaffen met volledige vergoeding van de verzekering.
Wat er omschreven wordt klinkt mij in de oren als een hoog-segment toestel en wordt in de particuliere markt verkocht inderdaad zonder enige vergoeding. Raar dat een audicien dat zo wil verkopen."

Wijkverpleegkundige met aandachtsgebied sociaal domein en PGB

Hallo Marianne
is er met de gehoorspecialist gekeken naar een goedkoper alternatief?
sommige zorgverzekeraars vergoeden wel degelijk een (deel van) de kosten van het gehoortoestel
Op Walcheren zou je kunnen kijken of het noodfonds nog bestaat, wellicht kunnen zij iets betekenen? of bijzondere bijstand?
groeten Geppie