Zeeland Zorgt Samen

Regionaal channel

Tijdlijn Zeeland Zorgt Samen

Jacqueline van de Kreeke heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Ellen Soerel

Middelburg start met de campagne ‘Meedenkers’

’Meedenkers’ helpen inwoners om de weg te vinden naar de juiste zorg en ondersteuning. Gemeente Middelburg sluit hiermee aan bij de Zeeuwse campagne ‘Meedenkers Zeeland’. Meedenkers Zeeland is de naam van de campagne om Zeeuwen erop te wijzen dat ze gratis iemand mogen inschakelen die helpt bij het vinden van de juiste zorg. Iedereen heeft daar recht op, maar weet dat vaak niet.

Wethouder Willemien Treurniet: “Ik ben blij met de meedenkers die onze inwoners helpen om de weg te vinden als er zorg en/of ondersteuning nodig is. Zij kunnen helpen bij regeltaken of bij problemen thuis. Een meedenker kan helpen bij het invullen van formulieren of het contact leggen met zorgorganisaties. Maar ook samen belangrijke gesprekken, waar best veel vanaf hangt, goed voorbereiden. Over toekenning van zorg, financiële tegemoetkomingen of bijdragen bijvoorbeeld. Een meedenker kan ook meegaan of online aanwezig zijn bij het gesprek.”

Vrijwillig of professioneel
Het is altijd fijn als er iemand meedenkt en je helpt de draad weer op te pakken. Hiervoor kan je een familielid, vriend of kennis vragen: iemand die je goed kent. Maar als dit niet kan, dan is het ook mogelijk de hulp van een meedenker in te schakelen. Dit kan een vrijwilliger zijn of iemand met professionele ervaring. Iemand die met je meedenkt waar je terecht kunt voor de juiste zorg en ondersteuning. Of iemand die je helpt de weg te vinden naar de juiste instantie of voorziening.

Officieel heet zo iemand een onafhankelijke cliëntondersteuner. In de campagne omgedoopt tot ‘meedenkers’. Dit omdat een meedenker laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger klinkt. Beeldmateriaal is de basis van de campagne, om ook mensen die moeite hebben met lezen te bereiken. Daarom is er ook een animatievideo ontwikkeld. De illustraties lichten verschillende situaties uit, die voor de doelgroep herkenbaar zijn. De situaties gaan over problemen thuis, zorg voor een ander, regeltaken vanaf je 18e, gesprekken met organisaties of gewoon (weer) meedoen in de samenleving.

Kijk op www.meedenkerszeeland.nl voor meer informatie.

Profielfoto van Jacqueline Oude Hesselink

Uitsluiting gaat vanzelf, insluiting vraagt voortdurend inzet

Een kwartiermaker maakt ruimte voor mensen die buitengesloten worden. Ook buurtmakers en opbouwwerkers streven naar een inclusieve buurt. Een gesprek over de parallellen tussen samenlevingsopbouw en kwartiermaken. Kun je als opbouwwerker ook kwartiermaker zijn?

Lees meer:
https://www.buurtwijs.nl/content/uitsluiting-gaat-vanzelf-insluiting-vraagt-voortdurend-inzet?utm_campaign=Buurtwijs+0719&utm_content=Buurtwijs+0519&utm_source=Buurtwijs+0719&utm_medium=email

Profielfoto van Ruth de Bruin

https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders

Zomaar een losse flodder die ik hier post voor de leden van deze groep die bij een zorgaanbieder werken en last hebben van regeldruk (wie niet?)

Jacqueline Oude Hesselink heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Esther den Breejen

VSBfonds wil graag investeren in betrokken buurten en burgers in Zeeland. Wilt u meer weten over financiering van uw organisatie of project? Dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek met de adviseurs van het VSBfonds.

Kent u een organisatie of heeft u zelf een idee om uw buurt of wijk een stukje mooier te maken? Heeft u een creatief idee waardoor mensen geactiveerd worden of nieuwe vaardigheden opdoen? Kunnen mensen elkaar ontmoeten en/of leren kennen door uw project?

Wij denken graag met u mee hoe u uw ideeën werkelijkheid kan maken door er een aanvraag van te maken voor het VSBfonds.

Op donderdag 16 juni a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn de adviseurs aanwezig in het gemeentehuis in Heinkenszand. U kunt een afspraak maken via tel: 030 230 3306 of email: infozeelandbrabant@vsbfonds.nl.

Over VSBfonds
VSBfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. Het fonds bestaat sinds 1990 en investeert elk jaar 26 miljoen euro vanuit haar donatiebudget voor een Nederland waarin iedereen kan meedoen. www.vsbfonds.nl

Graag tot ziens!

Thomas Dollevoet heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Yvonne van Renswoude

Uitnodiging bijeenkomst 17 november: Hoe de kloof te dichten tussen professionals en moeilijk te bereiken mensen, met behulp van peer supporters?

Het project Ensure, een Europese samenwerking van landen rond de Noordzee, waar het Goese project van SMWO ’Goes Bezig’ een onderdeel van is, is in de evaluatiefase beland. Bijgaand de nieuwsbrief waarin de stand van zaken van alle betrokken projecten kort wordt toegelicht, waaronder ook Goes Bezig. Ook hier heeft corona veel in de weg gezeten helaas, maar ondanks dat worden er mooie resultaten in Nederland, België, Frankrijk en Engeland behaald om mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn geworden, door middel van (getrainde en vaak ervaringsdeskundige) vrijwilligers te ondersteunen in het overbruggen van de kloof tussen de systeem- en leefwereld.

Het slotcongres van Ensure is gepland op 17 november in Antwerpen. Lijkt je het leuk om daarbij aanwezig te zijn en meer te weten te komen over het vinden, binden en vasthouden van kwetsbare groepen door middel van een peer to peer benadering, houd dan deze datum vrij. Een uitnodiging volgt voor de zomer.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Yvonne van Renswoude van SMWO.